Runinskrifter.net

U 837

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 44′ 59.1″17° 15′ 22.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66264521581576
SWEREF99TM
xy
6625698626779
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6267796625698
GeoHash
u6s7btje6x
GeoDNA
eaagctaggcaaacgcgttaat

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 44′ 57.9″17° 15′ 21.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66264151581561
SWEREF99TM
xy
6625661626764
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6267646625661
GeoHash
u6s7btj3s1
GeoDNA
eaagctaggcaaacgcgtgtca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej; Rest 40m sydsydväst om ursprunglig plats.

Proveniens:

Plats:
Alsta
Socken:
Nysätra socken
Härad:
Lagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U837 Alsta"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2009-09-17"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: