Runinskrifter.net

U 835

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljusgrå granit
Nyckelord:
sten: granit, ljusgrå granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 46′ 8.6″17° 9′ 25.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66284851575964
SWEREF99TM
xy
6627662621144
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6211446627662
GeoHash
u6shn2t7yq
GeoDNA
eaagctagagttggttatgccc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Nysätra prästgård
Socken:
Nysätra socken
Härad:
Lagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Troligen

Medeltid; 1100–1500

Övriga anmärkningar:

Nonsensinskrift, runliknande tecken.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U835 Nysätra Prästgård – Kennerstedt, Lars; Riksantikvarieämbetet; 2017-02-10
PD
URI | Kringla | Källa
U 835, Nysätra Prästgård"@sv – Magnus Källström"@sv; Magnus Källström"@sv; 2019-03-13"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: