Runinskrifter.net

U 83 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 24′ 31.5″17° 52′ 16.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65893911617323
SWEREF99TM
xy
6589083662963
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6629636589083
GeoHash
u6s9yxj3h2
GeoDNA
eaagctagtgccacacgtgtcg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Järfälla kyrka
Socken:
Järfälla socken
Härad:
Sollentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

I SHM finns sju fragment vilka har överförts till U 82. Huruvida ett eventuellt åttonde fragment med enligt Wessén runföljden ...ta... ska identifieras med något av de andra sju är oklart.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: