Runinskrifter.net

U 828

Även känd som B 629, L 752.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 42′ 56.0″17° 26′ 31.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66228881592115
SWEREF99TM
xy
6622263637357
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6373576622263
GeoHash
u6s7syuuke
GeoDNA
eaagctaggccagcctaacttg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Bodarna, Fittja by
Socken:
Fittja socken
Härad:
Lagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: