Runinskrifter.net

U 824

Även känd som Liljegren 756.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 42′ 37.3″17° 29′ 13.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66223731594658
SWEREF99TM
xy
6621779639906
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6399066621779
GeoHash
u6s7tvvw5s
GeoDNA
eaagctaggccatctcaccagt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Holms kyrka
Socken:
Holms socken
Härad:
Lagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1100

Övriga anmärkningar:

Upptill finns en ansiktsmask.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U824 Holms kyrka – Brate, Erik; Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: