Runinskrifter.net

U 822

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Även känd som L 763.

Förhållanden:

Parsten till U 823.

Objektuppgifter:

Föremål:
Ristad sten
Nyckelord:
ristad sten, sten
Material:
Ljusgrå granit
Nyckelord:
sten: granit, ljusgrå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 41′ 45.1″17° 29′ 4.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66207521594561
SWEREF99TM
xy
6620158639828
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6398286620158
GeoHash
u6s7tg7cd3
GeoDNA
eaagctaggccattcatcttac

Lokalisering:

Placering:
250m östnordöst om Rävsta mangårdsbyggnad.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Rävsta
Socken:
Kulla socken
Härad:
Lagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental, ett stående djur omslingrat av ormar. Parsten till U 823.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: