Runinskrifter.net

U 807

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 43′ 16.2″17° 14′ 55.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66232611581218
SWEREF99TM
xy
6622504626460
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6264606622504
GeoHash
u6s78xbj1d
GeoDNA
eaagctaggcaagcaaaaagag

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 43′ 15.4″17° 16′ 7.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66232591582354
SWEREF99TM
xy
6622515627595
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6275956622515
GeoHash
u6s78zyexv
GeoDNA
eaagctaggcaagccccatacc

Lokalisering:

Placering:
I Fröslunda kyrkas vapenhus.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Enberga
Socken:
Fröslunda socken
Härad:
Lagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: