Runinskrifter.net

U 801

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Även känd som L 742.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Mörkgrå granit
Nyckelord:
sten: granit, mörkgrå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 43′ 14.5″17° 8′ 46.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66230871575453
SWEREF99TM
xy
6622260620699
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6206996622260
GeoHash
u6s5wpv6m3
GeoDNA
eaagctaggaccgaacacgctg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Långtora prästgård
Socken:
Långtora socken
Härad:
Lagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental, runslinga utan runor, troligen ej avslutad ristning.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten vid Långtora kyrka, Uppland 1953 – 1953-11-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Långtora kyrka, Uppland 1953 – 1953-11-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Långtora kyrka, Uppland 1953 – 1953-11-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Långtora kyrka, Uppland 1953 – 1953-11-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Långtora kyrka, Uppland 1953 – 1953-11-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Långtora kyrka, Uppland 1953 – 1953-11-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: