Runinskrifter.net

U 796

Förhållanden:

Har fragment U 760.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 41′ 39.3″16° 58′ 33.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66199591565927
SWEREF99TM
xy
6619017611214
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6112146619017
GeoHash
u6s5d712nw
GeoDNA
eaagctaggaacggcagtgttt

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 38′ 18.8″17° 4′ 50.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66138651571955
SWEREF99TM
xy
6612999617314
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6173146612999
GeoHash
u6s5k8vggf
GeoDNA
eaagctaggacgatgtactcac

Lokalisering:

Placering:
En mindre del finns inmurad inne i kyrkan i södra väggen, den större delen i Skolparken i Enköping.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Sparrsätra kyrka
Socken:
Sparrsätra socken
Härad:
Åsunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

U 760 förd hit.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: