Runinskrifter.net

U 788

Objektuppgifter:

Föremål:
2 fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Blågrå granit
Nyckelord:
sten: blågrå granit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 39′ 33.4″16° 57′ 31.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66160481565030
SWEREF99TM
xy
6615097610365
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6103656615097
GeoHash
u6s53usux3
GeoDNA
eaagctaggaagccttagcttc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Stora Järstena
Socken:
Tillinge socken
Härad:
Åsunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: