Runinskrifter.net

U 786

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 38′ 7.5″16° 59′ 53.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66134281567306
SWEREF99TM
xy
6612505612672
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6126726612505
GeoHash
u6s56b3c2x
GeoDNA
eaagctaggaatattggcttag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Hansta, Hässelby
Socken:
Tillinge socken
Härad:
Åsunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U786 Hansta"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-26"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: