Runinskrifter.net

U 771

Objektuppgifter:

Föremål:
Jordfast stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 41′ 20.3″17° 5′ 2.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66194821572025
SWEREF99TM
xy
6618614617316
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6173166618614
GeoHash
u6s5sf01mk
GeoDNA
eaagctaggacagtcgggggcg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Tjursåker
Socken:
Vårfrukyrka socken
Härad:
Åsunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: