Runinskrifter.net

U 77

Även känd som B 147, L 380.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 42.8″17° 58′ 30.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65862181623330
SWEREF99TM
xy
6585984669007
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6690076585984
GeoHash
u6scc1910z
GeoDNA
eaagctagttaacggaatggag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Råsta
Socken:
Sundbyberg (tidigare: Spånga socken)
Härad:
Sollentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Råsta – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: