Runinskrifter.net

U 761 †

Även känd som L 716.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 38′ 55.5″17° 4′ 55.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66150001572000
SWEREF99TM
xy
6614134617345
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6173456614134
GeoHash
u6s5kdwxp7
GeoDNA
eaagctaggacgatatcgcact

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Enköping
Socken:
Enköping
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.