Runinskrifter.net

U 759

Även känd som L 714.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 38′ 18.4″17° 4′ 47.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66138501571900
SWEREF99TM
xy
6612983617259
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6172596612983
GeoHash
u6s5k8v5j4
GeoDNA
eaagctaggacgatgtacgacg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 38′ 20.3″17° 4′ 51.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66139121571963
SWEREF99TM
xy
6613046617322
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6173226613046
GeoHash
u6s5k8vyr8
GeoDNA
eaagctaggacgatgtaccctt

Lokalisering:

Placering:
I Skolparken
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Enköpings kyrka (S:t Ilian)
Socken:
Enköping
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten nr U 759, Skolparken, Enköping. Flyttad till platsen från mur vid S:t Ilianskyrkan. – Enköpings museum; 1962-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: