Runinskrifter.net

U 758

Även känd som L 713.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 38′ 18.3″17° 4′ 48.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66138481571921
SWEREF99TM
xy
6612981617280
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6172806612981
GeoHash
u6s5k8v6vw
GeoDNA
eaagctaggacgatgtacgcta

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 38′ 15.0″17° 4′ 48.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66137451571914
SWEREF99TM
xy
6612878617275
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6172756612878
GeoHash
u6s5k8tm9f
GeoDNA
eaagctaggacgatgtatataa

Lokalisering:

Placering:
I Afzeliusparken
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Enköpings kyrka (S:t Ilian)
Socken:
Enköping
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Stille (1999b:50) läser (h)-(n) : (h)--... som (h)-(n) : (h)a-...

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten i park framför bostadshus i Enköping, Uppland 1991 – Öhrström, Torsten; 1991-07-04
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: