Runinskrifter.net

U 750

Även känd som Bautil 605, Liljegren 671.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Blågrå skiffer stenart
Nyckelord:
sten: blågrå skiffer stenart, skiffer, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 39′ 33.7″17° 20′ 3.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66164821586200
SWEREF99TM
xy
6615788631522
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6315226615788
GeoHash
u6s76kwkzk
GeoDNA
eaagctaggcataattcgattc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Viggby (nu: Viggeby)
Socken:
Husby-Sjutolfts socken
Härad:
Trögds härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: