Runinskrifter.net

U 748

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Ristad sten
Nyckelord:
ristad sten, sten
Material:
Ljusröd granit
Nyckelord:
sten: granit, ljusröd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 40′ 26.9″17° 19′ 50.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66181251585960
SWEREF99TM
xy
6617427631262
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6312626617427
GeoHash
u6s76r7g5d
GeoDNA
eaagctaggcataacatctcat

Lokalisering:

Placering:
25m öster om huvudbyggnaden till Kysinge nr 2.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Kysinge
Socken:
Husby-Sjutolfts socken
Härad:
Trögds härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental, endast bild av ett djur.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.