Runinskrifter.net

U 744

Även känd som Bautil 607, Liljegren 668.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljus granit
Nyckelord:
sten: granit, ljus granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 39′ 55.0″17° 20′ 23.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66171501586500
SWEREF99TM
xy
6616459631814
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6318146616459
GeoHash
u6s76tdx3w
GeoDNA
eaagctaggcatacgacgcaag

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 39′ 2.1″17° 21′ 45.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66155421587813
SWEREF99TM
xy
6614867633146
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6331466614867
GeoHash
u6s77551b9
GeoDNA
eaagctaggcatcgaattggaa

Lokalisering:

Placering:
I Ekolsunds park.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Gidsmarken
Socken:
Husby-Sjutolfts socken
Härad:
Trögds härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: