Runinskrifter.net

U 740

Även känd som B 588, L 684.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejsgranit
Nyckelord:
sten: gnejs, gnejsgranit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 35′ 30.8″17° 8′ 7.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66087261575132
SWEREF99TM
xy
6607900620552
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6205526607900
GeoHash
u6s5jbmecm
GeoDNA
eaagctaggacgttttgctaaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hemsta
Socken:
Boglösa socken
Härad:
Trögds härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: