Runinskrifter.net

U 737

Förhållanden:

Är ett fragment av U 736.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 35′ 5.1″17° 16′ 30.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66080981583041
SWEREF99TM
xy
6607368628466
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6284666607368
GeoHash
u6s6cp563k
GeoDNA
eaagctaggcgacaaattgcgg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Långarnö
Socken:
Villberga socken
Härad:
Trögds härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Kan utgöra del av U 736

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.