Runinskrifter.net

U 729

Även känd som B 584, L 692.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 34′ 47.1″17° 19′ 55.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66076131586273
SWEREF99TM
xy
6606923631703
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6317036606923
GeoHash
u6s6fqhv1p
GeoDNA
eaagctaggcgcaactggctag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ågersta
Socken:
Löts socken
Härad:
Trögds härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U729 Ågersta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-08-21
CC BY
URI | Kringla | Källa
U729 Ågersta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-08-21
CC BY
URI | Kringla | Källa
U729 Ågersta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-08-21
CC BY
URI | Kringla | Källa
U729 Ågersta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-10-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
U729 Ågersta – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-10-01
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: