Runinskrifter.net

U 727

Objektuppgifter:

Föremål:
Stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 32′ 58.8″17° 18′ 17.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66042271584821
SWEREF99TM
xy
6603520630292
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6302926603520
GeoHash
u6s6cb9jgn
GeoDNA
eaagctaggcgacttgatagac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Tängby, Lund
Socken:
Löts socken
Härad:
Trögds härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Övriga anmärkningar:

Stille (1999b:43f) läser (þ)-...a istället för (þ)...a och -el ...s istället för -el... ...s, det senare tolkas "sel hans". Andra namnet kan enligt Stille möjligen vara Ingivaldr (jämför NRL, s. 136 som för upp det under Ingi-) och lakunen i slutet utgår.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: