Runinskrifter.net

U 721

Även känd som Bautil 586, Liljegren 689.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd sandsten
Nyckelord:
sten: röd sandsten, sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 34′ 5.3″17° 19′ 18.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66063061585724
SWEREF99TM
xy
6605609631170
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6311706605609
GeoHash
u6s6fhj3d9
GeoDNA
eaagctaggcgcaagtgtgtac

Lokalisering:

Placering:
I en nisch till höger om altaret.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Löts kyrka
Socken:
Löts socken
Härad:
Trögds härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1100

Övriga anmärkningar:

Ornamentiken är reliefhuggen

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U721 Löts kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-09-18
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U721 Löts kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1995-09-18
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: