Runinskrifter.net

U 720

Även känd som B 614, L 687.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr1, Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 34′ 36.0″17° 9′ 7.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66070481576114
SWEREF99TM
xy
6606235621554
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6215546606235
GeoHash
u6s4ym9g0m
GeoDNA
eaagctaggatcaataattcag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hånningby
Socken:
Vallby socken
Härad:
Trögds härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Hånningby. U 720B, U 720."@sv – Lagergren, Nils"@sv; Lagergren, Nils"@sv; 1946-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: