Runinskrifter.net

U 717

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Grå granit
Nyckelord:
sten: granit, grå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 33′ 56.6″17° 16′ 30.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66059781583097
SWEREF99TM
xy
6605250628548
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6285486605250
GeoHash
u6s6c5e7mp
GeoDNA
eaagctaggcgacgaactgccg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 33′ 58.8″17° 16′ 26.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66060451583028
SWEREF99TM
xy
6605316628478
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6284786605316
GeoHash
u6s6c5dx14
GeoDNA
eaagctaggcgacgaacgcaag

Lokalisering:

Placering:
175m östsydöst om Värnsta mangårdsbyggnad, 4 fragment i Enköpings museum.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Värnsta
Socken:
Lillkyrka socken
Härad:
Trögds härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental, inga runor bevarade.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.