Runinskrifter.net

U 715

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Grå sandsten
Nyckelord:
sten: grå sandsten, sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 32′ 8.3″17° 23′ 59.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66027881590218
SWEREF99TM
xy
6602147635705
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6357056602147
GeoHash
u6s6eynh5t
GeoDNA
eaagctaggcgctccttgaggt

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 32′ 51.9″17° 22′ 33.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66041071588834
SWEREF99TM
xy
6603449634305
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6343056603449
GeoHash
u6s6g2kdyf
GeoDNA
eaagctaggcgccgttgatatc

Lokalisering:

Placering:
I vapenhuset i Hacksta kyrka.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Ännesta
Socken:
Hacksta socken
Härad:
Trögds härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.