Runinskrifter.net

U 712

Även känd som Bautil 591, Liljegren 699.

Förhållanden:

Parsten till U 713.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 30′ 39.3″17° 15′ 56.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65998611582688
SWEREF99TM
xy
6599130628213
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6282136599130
GeoHash
u6s68cskjn
GeoDNA
eaagctaggcgagttcagattg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skeberga
Socken:
Kungs-Husby socken
Härad:
Trögds härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1100

Övriga anmärkningar:

Under B 591 beskrivs även U 713, U 714.

Parsten till U 713. Stille (1999b:40) läser kuþ[·a]... som kuþ· [-]... vilket tolkas "Guð ..."

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: