Runinskrifter.net

U 711

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Jordfast stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Ljusgrå granit med vita kvartsinslag
Nyckelord:
sten: granit, kvarts, ljusgrå granit med vita kvartsinslag

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 31′ 26.2″17° 17′ 5.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66013351583748
SWEREF99TM
xy
6600616629255
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6292556600616
GeoHash
u6s69k42nc
GeoDNA
eaagctaggcgatatgtggttt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Nybygget
Socken:
Kungs-Husby socken
Härad:
Trögds härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental, endast slingor utan runor.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.