Runinskrifter.net

U 709

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Ristad sten
Nyckelord:
ristad sten, sten
Material:
Ljusgrå sandsten
Nyckelord:
sten: ljusgrå sandsten, sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 31′ 21.1″17° 16′ 20.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66011631583050
SWEREF99TM
xy
6600436628559
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6285596600436
GeoHash
u6s6959rvg
GeoDNA
eaagctaggcgatgaaatacca

Lokalisering:

Placering:
I vapenhuset
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Kungs-Husby kyrka
Socken:
Kungs-Husby socken
Härad:
Trögds härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: