Runinskrifter.net

U 699

Även känd som B 610, L 709.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 29′ 56.8″17° 23′ 4.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65987001589450
SWEREF99TM
xy
6598051634987
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6349876598051
GeoHash
u6s67x6zrw
GeoDNA
eaagctaggcgtccaataccct

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 30′ 48.9″17° 22′ 31.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66003001588905
SWEREF99TM
xy
6599644634423
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6344236599644
GeoHash
u6s6e6h7yb
GeoDNA
eaagctaggcgctgctgggccc

Lokalisering:

Placering:
I Ekholmens park.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Amnö
Socken:
Veckholms socken
Härad:
Trögds härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Övriga anmärkningar:

Källström (2007a:386) menar att [-r]ist... kan läsas [n r]ist... och tolkas "ristade härpå(?)".

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U699 Amnö"@sv – Kennerstedt, Lars, Hermelin, Olof"@sv; Kennerstedt, Lars, Hermelin, Olof"@sv; 2018-06-14"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: