Runinskrifter.net

U 695

Även känd som Bautil 609, Liljegren 703.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd sandsten
Nyckelord:
sten: röd sandsten, sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 31′ 16.2″17° 19′ 24.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66010771585941
SWEREF99TM
xy
6600385631450
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6314506600385
GeoHash
u6s6d5qxfz
GeoDNA
eaagctaggcgcggactacaac

Lokalisering:

Placering:
I vapenhuset
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Veckholms kyrka
Socken:
Veckholms socken
Härad:
Trögds härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Början av 1100-talet

V; 1100–1133

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: