Runinskrifter.net

U 690

Även känd som B 594, L 712.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljus granit med kvartsinslag
Nyckelord:
sten: granit, kvarts, ljus granit med kvartsinslag

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 28′ 49.7″17° 12′ 44.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65964061579752
SWEREF99TM
xy
6595641625320
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6253206595641
GeoHash
u6s4rsjdzj
GeoDNA
eaagctaggattccgtgttatc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hälsingbo
Socken:
Kungs-Husby socken (tidigare: Arnö socken)
Härad:
Trögds härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U690 Hälsingbo"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1999-08-05"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: