Runinskrifter.net

U 689

Även känd som B 312, L 65.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljus gnejsgranit
Nyckelord:
sten: gnejs, granit, ljus gnejsgranit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 42′ 29.7″17° 34′ 5.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66222551599242
SWEREF99TM
xy
6621717644489
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6444896621717
GeoHash
u6s7xv8cep
GeoDNA
eaagctaggccctctaagttac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Säby
Socken:
Skoklosters socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Övriga anmärkningar:

Klumpigt utförd.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Säby. U 689."@sv – Anderson, Iwar, Hadorph, Johan, Leitz, Johan"@sv; Anderson, Iwar, Hadorph, Johan, Leitz, Johan"@sv; 1945-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: