Runinskrifter.net

U 683

Även känd som B 313, L 63.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 42′ 23.6″17° 34′ 54.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66220871600009
SWEREF99TM
xy
6621558645258
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6452586621558
GeoHash
u6se8j4xys
GeoDNA
eaagctagtaaagagatgcacc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Linda
Socken:
Skoklosters socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Övriga anmärkningar:

Under B 313 beskrivs även U 684.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Linda. U 683 ."@sv – J. L. Andersson, Orresta"@sv; J. L. Andersson, Orresta"@sv; 2024-01-18"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: