Runinskrifter.net

U 683

Även känd som Bautil 313, Liljegren 63.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 42′ 23.6″17° 34′ 54.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66220871600009
SWEREF99TM
xy
6621558645258
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6452586621558
GeoHash
u6se8j4xys
GeoDNA
eaagctagtaaagagatgcacc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Linda
Socken:
Skoklosters socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Övriga anmärkningar:

Under B 313 beskrivs även U 684.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: