Runinskrifter.net

U 673 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 38′ 40.2″17° 31′ 49.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66151001597300
SWEREF99TM
xy
6614541642635
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6426356614541
GeoHash
u6s7qcvq6w
GeoDNA
eaagctaggcctattcacacgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Rölunda
Socken:
Häggeby socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.