Runinskrifter.net

U 666 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 39′ 0.8″17° 34′ 24.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66158001599700
SWEREF99TM
xy
6615270645026
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6450266615270
GeoHash
u6s7rfux9r
GeoDNA
eaagctaggcctctctaacaaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Finsta
Socken:
Häggeby socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.