Runinskrifter.net

U 655

Även känd som Bautil 306, Liljegren 3.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljus granit
Nyckelord:
sten: granit, ljus granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 23.7″17° 36′ 35.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66128511601839
SWEREF99TM
xy
6612348647200
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6472006612348
GeoHash
u6se0wp4eg
GeoDNA
eaagctagtaaggcatttgagc

Lokalisering:

Placering:
I norra kyrkogårdsmuren.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Håtuna kyrka
Socken:
Håtuna socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Håtuna kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Håtuna kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Håtuna kyrka – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: