Runinskrifter.net

U 651

Även känd som Bautil 339, Liljegren 39.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejsgranit
Nyckelord:
sten: gnejs, gnejsgranit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 38′ 19.0″17° 27′ 55.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66143501593650
SWEREF99TM
xy
6613747638995
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6389956613747
GeoHash
u6s7m2vup7
GeoDNA
eaagctaggccgcgttaccttt

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 48.8″17° 29′ 7.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66134451594804
SWEREF99TM
xy
6612856640160
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6401606612856
GeoHash
u6s7jzke63
GeoDNA
eaagctaggccgtcccgataat

Lokalisering:

Placering:
Vid Övergrans kyrka.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Kumla
Socken:
Övergrans socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: