Runinskrifter.net

U 64

Även känd som L 1679.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll, lockhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll, lock
Material:
Rödbrun sandsten
Nyckelord:
sten: rödbrun sandsten, sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 23′ 29.4″17° 54′ 41.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65875431619675
SWEREF99TM
xy
6587264665337
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6653376587264
GeoHash
u6s9zefu8f
GeoDNA
eaagctagtgccctaacactga

Lokalisering:

Placering:
I vapenhuset
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Spånga kyrka
Socken:
Spånga socken
Härad:
Sollentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: