Runinskrifter.net

U 626

Även känd som B 310, L 24, L 25.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 35′ 20.2″17° 39′ 7.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66090951604326
SWEREF99TM
xy
6608623649732
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6497326608623
GeoHash
u6sdcxvfep
GeoDNA
eaagctagtagaccacactcgc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Bälby
Socken:
Håbo-Tibble socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Bålby. U 626."@sv – Anderson, Iwar, Hadorph, Johan, Aschaneus, Martin, Leitz, Johan, Alm, Henrik"@sv; Anderson, Iwar, Hadorph, Johan, Aschaneus, Martin, Leitz, Johan, Alm, Henrik"@sv; 2024-01-18"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: