Runinskrifter.net

U 622

Även känd som B 264, L 315.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Mörkgrå granit
Nyckelord:
sten: granit, mörkgrå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr2, Pr3?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 30′ 55.9″17° 37′ 51.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66008851603355
SWEREF99TM
xy
6600404648861
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6488616600404
GeoHash
u6sd94qrjc
GeoDNA
eaagctagtagatgattaaccg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 30′ 45.3″17° 38′ 28.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66005721603944
SWEREF99TM
xy
6600098649453
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6494536600098
GeoHash
u6sd93vvue
GeoDNA
eaagctagtagatgtcacctca

Lokalisering:

Placering:
På prästgårdens gårdsplan.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Härnevi
Socken:
Bro socken
Härad:
Bro härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Härnevi. U 622, U 621."@sv – Anderson, Iwar, Helgonius, Petrus, Hadorph, Johan"@sv; Anderson, Iwar, Helgonius, Petrus, Hadorph, Johan"@sv; 2024-01-17"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: