Runinskrifter.net

U 614

Även känd som Bautil 271, Liljegren 325.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 34′ 27.9″17° 46′ 0.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66076641610853
SWEREF99TM
xy
6607272656274
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6562746607272
GeoHash
u6sdum1qhm
GeoDNA
eaagctagtataaatagtactg

Lokalisering:

Placering:
SHM
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Torsätra
Socken:
Västra Ryds socken
Härad:
Bro härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Historiska museet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1990-01-01
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Historiska museet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1990-01-01
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U614 Torsätra – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1990-07-01
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: