Runinskrifter.net

U 605 †

Även känd som Liljegren 329.

Objektuppgifter:

Föremål:
Berghäll
Nyckelord:
häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 28′ 27.6″17° 47′ 14.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65965501612350
SWEREF99TM
xy
6596180657905
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6579056596180
GeoHash
u6sdkfbrh9
GeoDNA
eaagctagtatgatcgaaaccg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Stäket
Socken:
Kungsängen (tidigare: Stockholms-Näs socken)
Härad:
Bro härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: