Runinskrifter.net

U 599

Även känd som Bautil 556, Liljegren 269.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 14′ 37.9″18° 11′ 50.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66830101632478
SWEREF99TM
xy
6682857676974
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3448526681864
GeoHash
u6sywp4cfe
GeoDNA
eaagctagcctcgaaatgttac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hanunda
Socken:
Hökhuvuds socken
Härad:
Frösåkers härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Hökhuvud – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: