Runinskrifter.net

U 592

Även känd som L 289.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Röd granit
Nyckelord:
sten: granit, röd granit

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 54′ 10.0″18° 14′ 40.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66451241636497
SWEREF99TM
xy
6645032681454
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3458846643792
GeoHash
u6suz0vr01
GeoDNA
eaagctagcttccggtacacag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Gränsta
Socken:
Knutby socken
Härad:
Närdinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Början av 1100-talet

Vikingatid; 1100–1133

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: