Runinskrifter.net

U 590

Även känd som Bautil 570, Liljegren 288.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Vitröd granit
Nyckelord:
sten: granit, vitröd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 53′ 49.7″18° 22′ 37.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66447761643931
SWEREF99TM
xy
6644774688890
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3532666642863
GeoHash
u6thdpvwnt
GeoDNA
eaagctataggcgaacaccatt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Burvik
Socken:
Knutby socken
Härad:
Närdinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U590 Knutby – Kennerstedt, Lars; Riksantikvarieämbetet; 2017-01-30
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: