Runinskrifter.net

U 586

Även känd som B 569, L 285.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 53′ 35.3″18° 28′ 31.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66445491649449
SWEREF99TM
xy
6644615694409
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3587476642205
GeoHash
u6thsrjqcs
GeoDNA
eaagctatagtagaccgtacga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Bro
Socken:
Edsbro socken
Härad:
Närdinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Början av 1000-talet

Vikingatid; 1000–1033

Övriga anmärkningar:

Oornerade slingor. Ett fragment med passning funnet 1952. En runslinga med ett 15-tal svagt skönjbara runor på baksidan.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: