Runinskrifter.net

U 584

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av bildsten
Nyckelord:
bildsten, fragment, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 53′ 26.4″18° 42′ 41.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66448291662680
SWEREF99TM
xy
6645056707633
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3719536641448
GeoHash
u6tk9yc27j
GeoDNA
eaagctatatgatccgacgtgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Söderby-Karls museum
Socken:
Söderby-Karls socken
Härad:
Lyhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Urnordisk; TAQ: 725

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental. Ristad på två sidor.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: