Runinskrifter.net

U 582 †

Även känd som Bautil 246, Liljegren 623.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr1?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 53′ 3.2″18° 42′ 0.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66440841662075
SWEREF99TM
xy
6644304707037
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3712916640753
GeoHash
u6tk9t94fh
GeoDNA
eaagctatatgatcgaatgagc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Söderby-Karls kyrka
Socken:
Söderby-Karls socken
Härad:
Lyhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1040

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: